98/05/30

برپایی ایستگاه صلواتی در فرهنگسرای شهید کاشانی بندرعباس

هم‌زمان با عید سعید غدیر خم با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس ایستگاه صلواتی در فرهنگسرای شهید کاشانی برپا شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، هم‌زمان با عید سعید غدیر خم ایستگاه صلواتی در فرهنگسرای شهید کاشانی واقع در محله سه‌راه برق برپا شد. این ایستگاه (ادامه مطلب)

98/05/30

ویژه‌برنامه عید غدیر در محله شهرک توحید برگزار شد

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، ویژه‌برنامه عید غدیر در محله شهرک توحید برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، ویژه‌برنامه عید غدیر خم در محله شهرک توحید با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. این مراسم همراه با اجرای برنامه‌های فرهنگی (ادامه مطلب)

98/05/30

ویژه‌برنامه عید غدیر در محله نخل ناخدا برگزار شد

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، ویژه‌برنامه عید غدیر در محله نخل ناخدا برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، ویژه‌برنامه عید غدیر در محله نخل ناخدا با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. این مراسم همراه با اجرای برنامه‌های فرهنگی و (ادامه مطلب)

98/05/30

ویژه‌برنامه عید ولایت در بوستان شهید دباغیان برگزار شد

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، ویژه‌برنامه عید ولایت در بوستان شهید دباغیان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، ویژه‌برنامه عید ولایت در بوستان شهید دباغیان با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و گروه جهادی یه دسته نیروهای تازه‌نفس برگزار شد. این (ادامه مطلب)

98/05/30

ویژه‌برنامه عید غدیر در محله آزادگان برگزار شد

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، ویژه‌برنامه عید غدیر در محله آزادگان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، ویژه‌برنامه عید غدیر در محله آزادگان با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. این مراسم همراه با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و (ادامه مطلب)

98/05/30

جشنواره حنیر برگزار می‌شود

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، نمایشگاه و فروشگاه دائمی مجتمع فرهنگی سرگ سورو افتتاح می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، نمایشگاه و فروشگاه دائمی مجتمع فرهنگی سرگ سورو با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس افتتاح می‌شود. این نمایشگاه و فروشگاه دائمی با (ادامه مطلب)