از پویانمایی فرهنگ شهروندی رونمایی شد

پویانمایی فرهنگ شهروندی با هدف ترویج آموزش های فرهنگ شهروندی توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس تصریح کرد: زبان گویا و جذاب پویانمایی همواره مورد توجه همه سنین و اقشار جوامع بوده است و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس نیز با علم به این مهم، دست به تولید اینگونه پویانمایی ها با هدف گسترش فرهنگ حقوق شهروندی زده است.

محمدمهدی جهانبخش افزود: ارتقا فرهنگی در هر جامعه را باید از کودکان شروع کنیم تا بتوانیم فرهنگ را در جامعه نهادینه‌سازیم.

وی ادامه داد: مردم بندرعباس دارای عقبه فرهنگی و هنری غنی هستند، اما ازآنجایی‌که شهر ما هر روز درحال‌توسعه است، آموزش‌های فرهنگی نیز باید هم‌زمان با آن توسعه پیدا کند.

جهانبخش گفت: با توجه به اینکه امروزه شهروندان زمان قابل‌توجهی را صرف فضای مجازی می‌نمایند، لذا استفاده از ظرفیت‌های این‌گونه فضاها بستر مناسبی جهت آگاهی بخشی در جامعه است.

وی اضافه کرد: در این پویانمایی ها با نگاه به جاذبه های شهری بندرعباس به موضوعات فرهنگ شهروندی با زبان نمایش پرداخته شده است و این پویانمایی های آموزشی برای دسترسی شهروندان در فضای مجازی قرار گرفته است.

photo_۲۰۱۷-۱۱-۱۴_۱۲-۲۸-۰۸