مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده راه اندازی شد

مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده طلوع آرامش توسط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی و وزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، بیان کرد: حل بسیاری از چالش‌های فرا روی جوانان به‌منظور برخورداری از یک زندگی سالم و ازدواج پایدار برای اینکه جوانان بتوانند با دغدغه کمتری ازدواج پایدار داشته باشند امری ضروری است.

محمدمهدی جهانبخش افزود: در جهت راهنمایی و ارائه خدمات حرفه‌ای مشاوره به جوانان و خانواده‌ها برای ازدواج آگاهانه و پایدار و نیز تحکیم و تعالی خانواده وجود مراکز تخصصی مشاوره مورد نیاز جامعه است.

وی ادامه داد: مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده طلوع آرامش در خصوص مشاوره فردی، زوج‌درمانی و مشاوره خانواده، مشاوره کودک و نوجوان، مشاوره تحصیلی و … توسط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس راه اندازی شد.

IMG_0044

IMG_0055 IMG_0066 IMG_9978 IMG_9991 IMG_9993 IMG_0001