فعالیت‌های قرآنی در محلات بندرعباس گسترش می‌یابد

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با همکاری قرآن دوستان فعالیت‌های قرآنی را در شهر بندرعباس گسترش می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، اظهار کرد: باید توجه داشت که انس با قرآن کریم موجب نشاط و شادابی انسان در زندگی روزمره‌ است که پاداش اخروی را نیز در پی دارد.

محمدمهدی جهانبخش افزود: دین مقدس اسلام، به قرآن کریم به‌عنوان بزرگ‌ترین کتاب آسمانی بسیار اهمیت داده است و در حقیقت این کتاب آسمانی قوانین جامع هدایت انسانی به شمار می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: گسترش فعالیت‌های قرآنی در محلات مختلف شهر بندرعباس باعث مأنوس‌تر شدن شهروندان با قرآن کریم در جهت بهره‌گیری از فرامین قرآنی و به کار بستن آن‌ها در زندگی خواهد شد.

جهانبخش اظهار کرد: در همین راستا سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با همکاری قرآن دوستان در جهت گسترش فعالیت‌های قرآنی در محلات مختلف شهر بندرعباس به آموزش، تبلیغ، تحقیق و پژوهش در زمینه قرآن کریم می‌پردازد.

photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۳_۱۱-۰۵-۰۸