90/01/16

نصب دستگاه بلوتوث

تهیه بلوتوثی به عنوان راهنمای شهر بندرعباس با هدف آشنایی بیشتر گردشگران با شهر بندرعباس، آشنایی با غذاهای محلی، اماکن اقامتی و اماکن گردشگری و همچنین نقشه شهر بندرعباس برای گردشگران شهر بندرعباس و تهیه ۲۰ عدد دستگاه بلوتوث و نصب در: هتل ها، بازار ها، اماکن اسکان گردشگران، ستادهای اسکان آموزش و پرورش و (ادامه مطلب)