96/11/19

برگزاری ششمین روز از تور و جشن انقلاب در مدارس بندرعباس

به مناسبت ایام فرخنده سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، جشن و تور انقلاب با هدف ضرورت اشاعه ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل حال ویژه مدارس شهر بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در حال برگزاری است. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و (ادامه مطلب)

96/11/19

جشن فجر همدلی در محله شاه حسینی برگزار شد

آیین جشن های دهه مبارک فجر به مناسبت پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با همکاری شهرداری منطقه دو در محله شاه حسینی بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، از سری جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی جشن دهه فجر در (ادامه مطلب)

96/11/19

مرکز مجازی حفظ قرآن کریم در بندرعباس راه اندازی شد

مرکز مجازی حفظ قرآن کریم توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با همکاری موسسه قرآنی بیت النور بندرعباس راه اندازی شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس بیان کرد: دین مقدس اسلام، به قرآن کریم به‌عنوان بزرگ‌ترین کتاب آسمانی بسیار اهمیت داده (ادامه مطلب)

96/11/18

برگزاری پنجمین روز از تور و جشن انقلاب در مدارس بندرعباس

به مناسبت ایام فرخنده سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، جشن و تور انقلاب با هدف ضرورت اشاعه ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل حال ویژه مدارس شهر بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در حال برگزاری است. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و (ادامه مطلب)

96/11/18

جشن فجر همدلی در محله شهرک امام رضا (ع) برگزار شد

آیین جشن های دهه مبارک فجر به مناسبت پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با همکاری شهرداری منطقه دو در محله شهرک امام رضا (ع) بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، از سری جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی جشن دهه (ادامه مطلب)

96/11/18

برگزاری چهارمین روز از تور و جشن انقلاب در مدارس بندرعباس

به مناسبت ایام فرخنده سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، جشن و تور انقلاب با هدف ضرورت اشاعه ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل حال ویژه مدارس شهر بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در حال برگزاری است. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و (ادامه مطلب)

96/11/18

جشن فجر همدلی در محله پشت شهر برگزار شد

آیین جشن های دهه مبارک فجر به مناسبت پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با همکاری شهرداری منطقه سه در محله پشت شهر بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، از سری جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی جشن دهه فجر در (ادامه مطلب)

96/11/16

برگزاری سومین روز از تور و جشن انقلاب در مدارس بندرعباس

به مناسبت ایام فرخنده سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران جشن و تور انقلاب با هدف ضرورت اشاعه ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل حال ویژه مدارس شهر بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در حال برگزاری است. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و (ادامه مطلب)

96/11/16

جشن فجر همدلی در محله خواجه عطا برگزار شد

آیین جشن های دهه مبارک فجر به مناسبت پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با همکاری شهرداری منطقه دو در محله خواجه عطا برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، از سری جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی جشن دهه فجر در محله (ادامه مطلب)

96/11/15

برگزاری دومین روز از تور و جشن انقلاب در مدارس بندرعباس

به مناسبت ایام فرخنده سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران جشن و تور انقلاب با هدف ضرورت اشاعه ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل امروز ویژه مدارس شهر بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس در حال برگزاری است . به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی (ادامه مطلب)