97/09/10

دومین یادواره شهدای مدافع حرم هرمزگان برگزار می‌شود

دومین یادواره شهدای مدافع حرم هرمزگان با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، دومین یادواره شهدای مدافع حرم هرمزگان با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار می‌شود. این یادواره که با عنوان “خلیل در گلستان ” برگزار (ادامه مطلب)

97/09/10

طرح محله به محله در کوی ملت برگزار شد

در ادامه طرح محله به محله با حضور شهردار بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و مدیران شهری مسائل و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی کوی ملت بندرعباس بررسی شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با مهم دانستن خدمات فرهنگی، (ادامه مطلب)

97/09/6

جشن رسول رحمت (ص) در کوی گلستان برگزار شد

هم‌زمان با هفته وحدت جشن رسول رحمت (ص) به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در کوی گلستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، هم‌زمان با هفته وحدت جشن رسول رحمت (ص) به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در کوی گلستان برگزار شد. (ادامه مطلب)

97/09/5

جشن رسول رحمت (ص) در محله سه‌راه برق برگزار شد

هم‌زمان با هفته وحدت جشن رسول رحمت (ص) به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در محله سه‌راه برق برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، هم‌زمان با هفته وحدت جشن رسول رحمت (ص) به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در محله سه‌راه برق (ادامه مطلب)

97/09/5

جشن رسول رحمت (ص) در محله گلشهر جنوبی برگزار شد

هم‌زمان با هفته وحدت جشن رسول رحمت (ص) به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در محله گلشهر جنوبی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، هم‌زمان با هفته وحدت جشن رسول رحمت (ص) به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در محله گلشهر جنوبی (ادامه مطلب)

97/09/3

جشن رسول رحمت (ص) در محله چهارصد دستگاه برگزار شد

همزمان با هفته وحدت جشن رسول رحمت (ص) به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در محله چهارصد دستگاه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، همزمان با هفته وحدت جشن رسول رحمت (ص) به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در محله چهارصد دستگاه (ادامه مطلب)

97/09/3

جشن رسول رحمت (ص) در محله آیت ا… غفاری برگزار شد

همزمان با هفته وحدت جشن رسول رحمت (ص) به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در محله آیت ا… غفاری برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، همزمان با هفته وحدت جشن رسول رحمت (ص) به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در محله آیت (ادامه مطلب)

97/08/29

سلسله جشن های رسول رحمت (ص) برگزار می شود

به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، سلسله جشن های رسول رحمت (ص) در محلات مختلف بندرعباس برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت بیان کرد: هفته وحدت نماد یگانگی و (ادامه مطلب)

97/08/26

جشن آغاز امامت ولی‌عصر (عج) برگزار شد

هم‌زمان با سالروز آغاز امامت ولی‌عصر (عج)، جشن آغاز امامت آن امام همام در فرهنگسرای شهدای دوراهی ایسینی بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، هم‌زمان با سالروز آغاز امامت ولی‌عصر (عج)، جشن آغاز امامت آن امام همام در فرهنگسرای شهدای دوراهی ایسینی بندرعباس برگزار شد. این مراسم (ادامه مطلب)

97/08/26

نمایش ماردارصاد در فرهنگسرای گلستان اکران شد

نمایش کمدی “ماردارصاد” در فرهنگسرای گلستان بندرعباس اکران شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، نمایش کمدی “ماردارصاد” در فرهنگسرای گلستان بندرعباس اکران شد. نمایش “ماردارصاد” یک نمایش آیینی اثر گروه ققنوس به کارگردانی امین سالاری است. این نمایش با استقبال شهروندان ساکن محله چاهستانی های بندرعباس در فرهنگسرای گلستان (ادامه مطلب)