97/03/9

سیزدهمین کرسی تلاوت قرآن کریم در طرح نسیم همدلی ۴ برگزار شد

در سیزدهمین روز از ماه مبارک رمضان کرسی تلاوت قرآن کریم در مسجد امام حسن عسکری (ع) واقع در نایبند شمالی بندرعباس با حضور مؤمنین روزه‌دار این محله برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در سیزدهمین روز از (ادامه مطلب)

97/03/8

دوازدهمین کرسی تلاوت قرآن کریم در طرح نسیم همدلی ۴ برگزار شد

در دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان کرسی تلاوت قرآن کریم در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) واقع در گلشهر شمالی بندرعباس با حضور مؤمنین روزه‌دار این محله برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در دوازدهمین روز از ماه (ادامه مطلب)

97/03/7

جلسه نقد و بررسی کتاب دامادی خوبان برگزار شد

با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس جلسه نقد و بررسی کتاب دامادی خوبان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، جلسه نقد و بررسی کتاب “دامادی خوبان” با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان هرمزگان (ادامه مطلب)

97/03/7

روز شمار دهه دوم کرسی های تلاوت برنامه نسیم همدلی

روز شمار دهه دوم کرسی های تلاوت برنامه نسیم همدلی

97/03/7

یازدهمین کرسی تلاوت قرآن کریم در طرح نسیم همدلی ۴ برگزار شد

در یازدهمین روز از ماه مبارک رمضان کرسی تلاوت قرآن کریم در مسجد مولود کعبه واقع در کوی آزاد شهر بندرعباس با حضور مؤمنین روزه‌دار این محله برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در یازدهمین روز از ماه (ادامه مطلب)

97/03/7

دهمین کرسی تلاوت قرآن کریم در طرح نسیم همدلی ۴ برگزار شد

در دهمین روز از ماه مبارک رمضان کرسی تلاوت قرآن کریم در مسجد پیامبر اعظم (ص) واقع در شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس با حضور مؤمنین روزه‌دار این محله برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در دهمین روز (ادامه مطلب)

97/03/7

نهمین کرسی تلاوت قرآن کریم در طرح نسیم همدلی ۴ برگزار شد

در نهمین روز از ماه مبارک رمضان کرسی تلاوت قرآن کریم در مسجد جامع سورو واقع در محله سورو بندرعباس با حضور مؤمنین روزه‌دار این محله برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در نهمین روز از ماه مبارک (ادامه مطلب)

97/03/7

هشتمین کرسی تلاوت قرآن کریم در طرح نسیم همدلی ۴ برگزار شد

در هشتمین روز از ماه مبارک رمضان کرسی تلاوت قرآن کریم در مسجد امیر المومنین (ع) واقع در محله ششصد دستگاه بندرعباس با حضور مؤمنین روزه‌دار این محله برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در هشتمین روز از (ادامه مطلب)

97/03/3

هفتمین کرسی تلاوت قرآن کریم در طرح نسیم همدلی ۴ برگزار شد

در هفتمین روز از ماه مبارک رمضان کرسی تلاوت قرآن کریم در مسجد گله داری واقع در محله اوزی های بندرعباس با حضور مؤمنین روزه‌دار این محله برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در ششمین روز از ماه (ادامه مطلب)

97/03/3

جلسه نقد و بررسی کتاب دامادی خوبان برگزار می‌شود

با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس جلسه نقد و بررسی کتاب دامادی خوبان برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، جلسه نقد و بررسی کتاب “دامادی خوبان” با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان هرمزگان (ادامه مطلب)