93/11/23

آیین های دهه مبارک فجر پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی در محلات بندرعباس ادامه دارد.

آیین های دهه مبارک فجر پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی در محلات بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی ورزشی  شهرداری ، مناطق سه گانه و نواحی نه گانه  شهردای  ادامه دارد  . به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، در شب نهم   ، این جشن شهرک توحید با حضور مدیران شهری و شماری از (ادامه مطلب)

93/11/21

جشن های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در ایستگاه هشتم

آیین های دهه مبارک فجر پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی در محلات بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی ورزشی  شهرداری ، مناطق سه گانه و نواحی نه گانه  شهردای  ادامه دارد  . به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، در شب هشتم   ، این جشن ها در محله پشت شهر با حضور مدیران شهری (ادامه مطلب)

93/11/21

جشن انقلاب با حضور پر شور مردم محله قریشی ها از سوی سازمان فرهنگی برگزار شد .

آیین های دهه مبارک فجر پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی در محلات بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی ورزشی  شهرداری ، مناطق سه گانه و نواحی نه گانه  شهردای  ادامه دارد  . به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، در شب هشتم   ،  این جشن ها در محله قریشی ها با حضور مدیران شهری (ادامه مطلب)

93/11/18

ششمین جشن انقلاب از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد .

آیین های دهه مبارک فجر پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی در محلات بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی ورزشی  شهرداری ، مناطق سه گانه و نواحی نه گانه  شهردای  ادامه دارد  . به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، در شب ششم  از این جشن ها در محله سیدکامل با حضور ابولقاسم جراره  نماینده (ادامه مطلب)

93/11/18

پنجمین جشن انقلاب از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد .

آیین های دهه مبارک فجر پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی در محلات بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی ورزشی  شهرداری ، مناطق سه گانه و نواحی نه گانه  شهردای  ادامه دارد  . به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، در شب پنجم   از این جشن ها در کوی پرواز با حضور پرویز سالاری ریاست (ادامه مطلب)

93/11/16

قدردانی رئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای شهر بندرعباس از عملکرد سازمان فرهنگی

رئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهربندرعباس در دیدار با مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهردلری بندرعباس از عملکرد این سازمان قدردانی کرد . به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس : عباس پوریان با بیان اینکه نسل جدید انقلاب اسلامی باید با اهداف و ارکان انقلاب اسلامی آشنا شوند گفت : انقال خاطرات (ادامه مطلب)

93/11/16

جشن های سازمان فرهنگی ورزشی با شکوه هرچه تمام تر ادامه دارد .

آیین های دهه مبارک فجر پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی در محلات بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی ورزشی  شهرداری ، مناطق سه گانه و نواحی نه گانه  شهردای  ادامه دارد  . به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، در شب چهارم  از این جشن ها در محله چاهستانیها  با حضور منصور آرامی نماینده (ادامه مطلب)

93/11/16

سخنرانی فرماندار بندرعباس در جشن سازمان فرهنگی شهرداری بندرعباس .

آیین های دهه مبارک فجر پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی در محلات بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی ورزشی  شهرداری ، مناطق سه گانه و نواحی نه گانه  شهردای  ادامه دارد  . به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، در شب سوم  از این جشن ها در محله هفتصد دستگاه  با حضور احمد پویافر (ادامه مطلب)

93/11/15

سخنرانی منصور آرامی نماینده مجلس شورای اسلامی در جشن سازمان فرهنگی شهرداری بندرعباس .

آیین های دهه مبارک فجر پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی در محلات بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی ورزشی  شهرداری ، مناطق سه گانه و نواحی نه گانه  شهردای  ادامه دارد  . به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، در شب سوم  از این جشن ها در محله هفتصد دستگاه  با حضور منصور آرامی (ادامه مطلب)

93/11/14

حضور شهروندان در جشن های انقلاب ، چشمگیر و نیرو بخش است .

معاون سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس با بیان این مطلب افزود :  مشارکت کانون های مساجد و پایگاه های بسیج در جشن های انقلاب که از سوی این سازمان ، مناطق ۳ گانه و نواحی ۹ گانه در حال برگزاری است قابل ارج و حضور شهروندان در جشن های سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی (ادامه مطلب)