96/11/9

مسابقه دو-شنا المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی برگزار شد

مسابقه دو-شنا سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در ادامه رقابت های سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس، مسابقه دو-شنا این المپیاد برگزار شد. در این مسابقه مسعود محترم (ادامه مطلب)

96/11/9

مسابقه پرچم در ساحل المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی برگزار شد

مسابقه پرچم در ساحل سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در ادامه رقابت های سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس، مسابقه پرچم در ساحل این المپیاد برگزار شد. در (ادامه مطلب)

96/11/8

تیم های برتر مسابقات فوتبال ساحلی مشخص شدند

در پایان سومین المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی در بندرعباس تیم های برتر مسابقات فوتبال ساحلی مشخص شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در این مسابقات در رشته فوتبال ساحلی پس از دیدارهای مختلف تیم های سورو، فولاد هرمزگان، جوانان شهرداری و سهند به مرحله نیمه نهایی این مسابقات (ادامه مطلب)

96/11/8

تیم های برتر مسابقات والیبال ساحلی آقایان مشخص شدند

در پایان سومین المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی در بندرعباس، تیم های برتر مسابقات والیبال ساحلی آقایان مشخص شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در این المپیاد در رشته والیبال ساحلی بخش آقایان، تیم‌های شرکت‌کننده پس از رقابت با یکدیگر توانستند فینالست ها را مشخص کنند. در پایان این (ادامه مطلب)

96/11/8

تیم های برتر مسابقات والیبال ساحلی بانوان مشخص شدند

در پایان سومین المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی در بندرعباس، تیم های برتر مسابقات والیبال ساحلی بانوان مشخص شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در این المپیاد در رشته والیبال ساحلی بخش بانوان، تیم‌های شرکت‌کننده پس از رقابت با یکدیگر توانستند فینالست ها را مشخص کنند. در پایان این (ادامه مطلب)

96/11/8

مسابقه دو استقامت آقایان المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی برگزار شد

مسابقه دو استقامت آقایان در سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در ادامه رقابت های سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس، مسابقه دو استقامت آقایان این المپیاد برگزار شد. (ادامه مطلب)

96/11/8

مسابقه دو استقامت بانوان المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی برگزار شد

مسابقه دو استقامت بانوان در سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در ادامه رقابت های سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس، مسابقه دو استقامت بانوان این المپیاد برگزار شد. (ادامه مطلب)

96/11/8

مسابقه دو ۶۰ متر المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی برگزار شد

مسابقه دو ۶۰ متر آقایان در سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در ادامه رقابت های سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس، مسابقه دو ۶۰ متر آقایان این المپیاد (ادامه مطلب)

96/11/8

مسابقه پرتاب وزنه المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی برگزار شد

مسابقه پرتاب وزنه بانوان در سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در ادامه رقابت های سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس، مسابقه پرتاب وزنه بانوان این المپیاد برگزار شد. (ادامه مطلب)

96/11/8

مسابقه دو خردسالان المپیاد ورزش‌های آبی و ساحلی برگزار شد

مسابقه دو خردسالان در سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در ادامه رقابت های سومین المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بندرعباس، مسابقه دو خردسالان این المپیاد برگزار شد. در این (ادامه مطلب)