90/10/12

نخستین همایش کمیسیون های فرهنگی اجتماعی شوراهای اسلامی سراسر کشور پایان یافت؛ مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس خبرداد: عضویت شهرداری بندرعباس در سه کارگروه تخصصی

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس از برگزاری اولین همایش کمیسیون های فرهنگی-اجتماعی شوراهای اسلامی شهرستان های کشور با حضور مدیران اجرایی و فرهنگی و با موضوع بررسی راهبردهای توسعه فرهنگی و اجتماعی در تهران خبرداد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، معظمی گودرزی با بیان این مطلب اظهار کرد: در این (ادامه مطلب)

90/09/10

سخن مدیر عامل سازمان

به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری ها سازمان فرهنگی ورزشی در خرداد ماه سال ۸۶ تصویب و پس از مدتی آغاز به فعالیت نمود وطی این مدت با مدیریت مسولین محترم سازمان و همکاران پر تلاششان دوران رو به رشدی را پشت سر گذاشت . در سال ۸۹ این سازمان که میتوان گفت هنوز مراحل (ادامه مطلب)