96/11/21

جشن فجر همدلی در محله شهرک نبوت برگزار شد

آیین جشن های دهه مبارک فجر به مناسبت پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با همکاری شهرداری منطقه یک در محله شهرک نبوت بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، از سری جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی جشن دهه فجر در (ادامه مطلب)

96/11/19

جشن فجر همدلی در محله شاه حسینی برگزار شد

آیین جشن های دهه مبارک فجر به مناسبت پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با همکاری شهرداری منطقه دو در محله شاه حسینی بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، از سری جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی جشن دهه فجر در (ادامه مطلب)

96/11/19

مرکز مجازی حفظ قرآن کریم در بندرعباس راه اندازی شد

مرکز مجازی حفظ قرآن کریم توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با همکاری موسسه قرآنی بیت النور بندرعباس راه اندازی شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس بیان کرد: دین مقدس اسلام، به قرآن کریم به‌عنوان بزرگ‌ترین کتاب آسمانی بسیار اهمیت داده (ادامه مطلب)

96/11/18

جشن فجر همدلی در محله شهرک امام رضا (ع) برگزار شد

آیین جشن های دهه مبارک فجر به مناسبت پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با همکاری شهرداری منطقه دو در محله شهرک امام رضا (ع) بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، از سری جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی جشن دهه (ادامه مطلب)

96/11/18

جشن فجر همدلی در محله پشت شهر برگزار شد

آیین جشن های دهه مبارک فجر به مناسبت پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با همکاری شهرداری منطقه سه در محله پشت شهر بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، از سری جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی جشن دهه فجر در (ادامه مطلب)

96/11/16

جشن فجر همدلی در محله خواجه عطا برگزار شد

آیین جشن های دهه مبارک فجر به مناسبت پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با همکاری شهرداری منطقه دو در محله خواجه عطا برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، از سری جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی جشن دهه فجر در محله (ادامه مطلب)

96/11/15

برگزاری دومین روز از تور و جشن انقلاب در مدارس بندرعباس

به مناسبت ایام فرخنده سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران جشن و تور انقلاب با هدف ضرورت اشاعه ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل امروز ویژه مدارس شهر بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس در حال برگزاری است . به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی (ادامه مطلب)

96/11/15

جشن فجر همدلی در محله کوی ملت برگزار شد

آیین جشن های دهه مبارک فجر پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی در محلات بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری باهمکاری شهرداری منطقه سه در محله کوی ملت برگزار شد . به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس ، در دومین شب از جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی این جشن در (ادامه مطلب)

96/11/15

جشن های دهه فجردر محلات شهر بندرعباس آغاز شد

آیین جشن های دهه مبارک فجر پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی در محلات بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری باهمکاری شهرداری منطقه یک در محله نخل ناخدا آغاز شد . به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس ، در نخستین شب از جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی این جشن در (ادامه مطلب)

96/11/14

برگزاری اولین روز از تور و جشن انقلاب در مدارس بندرعباس

به مناسبت ایام فرخنده سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران جشن و تور انقلاب با هدف ضرورت اشاعه ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل امروز ویژه مدارس شهر بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس در حال برگزاری است .. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی (ادامه مطلب)