97/03/13

شانزدهمین کرسی تلاوت قرآن کریم در طرح نسیم همدلی ۴ برگزار شد

در شانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان کرسی تلاوت قرآن کریم در مسجد امام هادی (ع) واقع در شهرک نور بندرعباس با حضور مؤمنین روزه‌دار این محله برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در شانزدهمین روز از ماه (ادامه مطلب)

97/03/12

آموزش خانواده در محلات بندرعباس افزایش می یابد

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس از برگزاری کارگاه‌های آموزش خانواده در محلات بندرعباس خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، محمدمهدی جهانبخش اظهار کرد: با توجه به اهمیتی که کنترل آسیب‌های اجتماعی در جامعه دارد، لازم است با مدیریتی صحیح، آموزش‌های دقیق و متناسبی در راستای (ادامه مطلب)

97/03/12

دوره آموزشی کمک های اولیه در فرهنگسرای دوراهی ایسینی برگزار شد

با هدف انجام اقدامات اولیه صحیح در زمان بروز حوادث دوره آموزشی کمک های اولیه در فرهنگسرای دوراهی ایسینی بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس تصریح کرد: با هدف انجام اقدامات اولیه صحیح در زمان بروز حوادث دوره های (ادامه مطلب)

97/03/12

پانزدهمین کرسی تلاوت قرآن کریم در طرح نسیم همدلی ۴ برگزار شد

در پانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان کرسی تلاوت قرآن کریم در مسجد امام حسن مجتبی (ع) واقع در محله سنگ کن شرقی بندرعباس با حضور مؤمنین روزه‌دار این محله برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در پانزدهمین (ادامه مطلب)

97/03/12

چهاردهمین کرسی تلاوت قرآن کریم در طرح نسیم همدلی ۴ برگزار شد

در چهاردهمین روز از ماه مبارک رمضان کرسی تلاوت قرآن کریم در مسجد امام موسی بن جعفر (ع) واقع در محله شیر دوم بندرعباس با حضور مؤمنین روزه‌دار این محله برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در چهاردهمین (ادامه مطلب)

97/03/12

جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) برگزار شد

به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) در محله قریشی‌های بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با بیان تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع) ابراز کرد: امام حسن مجتبی (ع) تندیس (ادامه مطلب)

97/03/9

جشنواره نون و پنیر در بندرعباس برگزار شد

هم‌زمان با برگزاری کرسی‌های تلاوت قرآن کریم در مساجد بندرعباس، جشنواره نون و پنیر در مسجد امام حسن عسکری (ع) واقع در محله نایبند شمالی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس بیان کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس (ادامه مطلب)

97/03/9

سیزدهمین کرسی تلاوت قرآن کریم در طرح نسیم همدلی ۴ برگزار شد

در سیزدهمین روز از ماه مبارک رمضان کرسی تلاوت قرآن کریم در مسجد امام حسن عسکری (ع) واقع در نایبند شمالی بندرعباس با حضور مؤمنین روزه‌دار این محله برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در سیزدهمین روز از (ادامه مطلب)

97/03/8

دوازدهمین کرسی تلاوت قرآن کریم در طرح نسیم همدلی ۴ برگزار شد

در دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان کرسی تلاوت قرآن کریم در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) واقع در گلشهر شمالی بندرعباس با حضور مؤمنین روزه‌دار این محله برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در دوازدهمین روز از ماه (ادامه مطلب)

97/03/7

یازدهمین کرسی تلاوت قرآن کریم در طرح نسیم همدلی ۴ برگزار شد

در یازدهمین روز از ماه مبارک رمضان کرسی تلاوت قرآن کریم در مسجد مولود کعبه واقع در کوی آزاد شهر بندرعباس با حضور مؤمنین روزه‌دار این محله برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در یازدهمین روز از ماه (ادامه مطلب)