96/11/25

نشست هم اندیشی سمن ها با مدیران شهرداری بندرعباس برگزار شد

نخستین نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد هرمزگان با مدیران شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس در این نشست بیان کرد: تاکنون از ظرفیت های مردمی و سمن ها غافل بوده ایم و نیاز است برای توسعه همه جانبه استفاده (ادامه مطلب)

96/10/18

کلاس آموزش خانواده در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد

از سری کلاس‌های آموزشی برای کارکنان شهرداری بندرعباس، کلاس آموزش خانواده برای کارکنان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، از سری کلاس‌های آموزشی برای کارکنان شهرداری بندرعباس کلاس آموزش خانواده برای کارکنان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. (ادامه مطلب)

96/10/12

طرح بینایی‌سنجی کودکان در سرای فرهنگ شهید کاشانی انجام شد

طرح بینایی‌سنجی کودکان ۳ تا ۶ سال با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و اداره کل بهزیستی استان هرمزگان در سرای فرهنگ شهید کاشانی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، بیان کرد: طرح بینایی‌سنجی در کشور با (ادامه مطلب)

96/09/28

طرح بینایی‌سنجی کودکان انجام شد

طرح بینایی‌سنجی کودکان ۳ تا ۶ سال با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و اداره کل بهزیستی استان هرمزگان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، بیان کرد: طرح بینایی‌سنجی در کشور با توجه به شرایط اجتماعی طبق (ادامه مطلب)

96/09/28

سه‌شنبه‌های شهروندی در دبستان قدس برگزار شد

به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، سه‌شنبه‌های شهروندی را با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس در دبستان دخترانه قدس برگزار کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، بیان کرد: مبارزه با آسیب‌های اجتماعی نیازمند بسترسازی فرهنگی (ادامه مطلب)

96/09/22

شورای اجتماعی محلات بندرعباس، آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد

با حضور اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس و معاونت خدمات شهری بندرعباس، شورای اجتماعی محلات جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازسنجی شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس بیان کرد: با هم‌اندیشی‌ می‌توان راهکارهای مناسبی را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در محلات به (ادامه مطلب)

96/09/21

سه‌شنبه‌های شهروندی در دبستان شهید خوشبخت برگزار شد

به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، سه‌شنبه‌های شهروندی را با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس در دبستان پسرانه شهید رضا خوشبخت برگزار کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، بیان کرد: مبارزه با آسیب‌های اجتماعی نیازمند (ادامه مطلب)

96/09/14

سه‌شنبه‌های شهروندی در دبستان دخترانه شاهد برگزار شد

به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، سه‌شنبه‌های شهروندی را در دبستان دخترانه شاهد برگزار کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، بیان کرد: مبارزه با آسیب‌های اجتماعی نیازمند بسترسازی فرهنگی و اجتماعی است و همه اقشار جامعه (ادامه مطلب)

96/08/25

کارگاه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برگزار شد

کارگاه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و سو مصرف مواد مخدر توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، کارگاه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و سو مصرف مواد مخدر ویژه والدین دانش آموزان برگزار شد. در این کارگاه یک‌روزه کارشناسان آسیب‌های اجتماعی و (ادامه مطلب)

96/08/25

از دانش پژوهشگران در جهت ارتقای فرهنگی محلات استفاده می‌شود

در جهت ارتقای سطح فرهنگی در محلات شهر بندرعباس فعالیت‌های فرهنگ‌سرای دوراهی ایسینی بندرعباس گسترش می‌یابد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در جهت ارتقای سطح فرهنگی محلات با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهر بندرعباس فعالیت‌های فرهنگ‌سرای دوراهی ایسینی (ادامه مطلب)