96/08/25

از دانش پژوهشگران در جهت ارتقای فرهنگی محلات استفاده می‌شود

در جهت ارتقای سطح فرهنگی در محلات شهر بندرعباس فعالیت‌های فرهنگ‌سرای دوراهی ایسینی بندرعباس گسترش می‌یابد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در جهت ارتقای سطح فرهنگی محلات با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهر بندرعباس فعالیت‌های فرهنگ‌سرای دوراهی ایسینی (ادامه مطلب)

96/08/24

طرح سه شنبه های شهروندی اجرا می شود

به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، سه شنبه های شهروندی را در مدارس  بندرعباس برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، بیان کرد: مبارزه با آسیب‌های اجتماعی نیازمند بسترسازی فرهنگی و اجتماعی است و همه (ادامه مطلب)

96/08/23

از پویانمایی فرهنگ شهروندی رونمایی شد

پویانمایی فرهنگ شهروندی با هدف ترویج آموزش های فرهنگ شهروندی توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس منتشر شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس تصریح کرد: زبان گویا و جذاب پویانمایی همواره مورد توجه همه سنین و اقشار جوامع بوده است (ادامه مطلب)

96/08/17

جشنواره فرهنگ شهروندی مدارس برگزار شد

به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس جشنواره فرهنگ شهروندی مدارس را در حال برگزاری است. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، بیان کرد: مبارزه با آسیب‌های اجتماعی نیازمند بسترسازی فرهنگی و اجتماعی است و همه اقشار جامعه (ادامه مطلب)

96/08/15

فعالیت‌های اجتماعی در شهر بندرعباس گسترش می‌یابد

در نشستی با مسئولین اجتماعی استان هرمزگان فعالیت‌های اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس بررسی شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، بیان کرد: از دکتر اخلاقی مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان بابت حمایت‌هایی که از این سازمان داشته است، تشکر (ادامه مطلب)

96/08/8

طرح گسترش فرهنگ شهروندی در مدارس اجرا می شود

در ادامه طرح گسترش فرهنگ شهروندی، جشنواره فرهنگ شهروندی مدارس توسط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس با همکاری پلیس فتا و اداره کل آموزش و پرورش در بندرعباس اجرا می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، بیان کرد: مبارزه با آسیب‌های اجتماعی (ادامه مطلب)

96/08/8

دوره های مهارت زندگی در فرهنگ‌سرای دوراهی ایسینی برگزار می شود

در جهت ارتقای سطح فرهنگی محلات با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در شهر بندرعباس دوره های مهارت زندگی در فرهنگ‌سرای دوراهی ایسینی بندرعباس برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در فرهنگسرای دوراهی ایسینی گسترش (ادامه مطلب)

96/08/2

جشنواره فرهنگ شهروندی مدارس برگزار شد

به‌منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی، سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس جشنواره فرهنگ شهروندی مدارس را در حال برگزاری است. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، بیان کرد: مبارزه با آسیب‌های اجتماعی نیازمند بسترسازی فرهنگی و اجتماعی است و همه اقشار جامعه باید در برابر (ادامه مطلب)

96/08/1

کارکرد سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس در حوزه بهداشت و سلامت شهروندان اعلام شد

سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس در راستای اعتلای حوزه بهداشت و سلامت شهروندان اقداماتی را در شهر بندرعباس صورت داده است. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس تصریح کرد: سلامت شهروندان یکی از عوامل اصلی پویایی و رشد و  توسعه آن جامعه است (ادامه مطلب)

96/07/24

چشم انداز چهارساله سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ترسیم شد

مسئولین سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس با حضور در صحن شورای اسلامی شهر بندرعباس به ارائه عملکرد و برنامه های این سازمان پرداختند و اعضای شورای اسلامی شهر نیز این برنامه ها را مورد ارزیابی و راهبرد قرار دادند. سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس سابقه اجرای ۲۶۶ برنامه در یک سال را نیز (ادامه مطلب)