95/08/24

انتصاب های جدید در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس

در آئینی ویژه، با حضور مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، مجتبی سلیمی مدیر روابط عمومی شهرداری بندرعباس برگزار شد علی اصغر شعبانی  به عنوان سرپرست روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس و مریم درویشی نیز به عنوان  سرپرست اداره امور اجتماعی سازمان معرفی شدند . به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی (ادامه مطلب)

95/08/24

طرح کاهش آسیب های اجتماعی از سوی سازمان فرهنگی آغاز شد

در راستای کاهش معظلات و آسیب های اجتماعی در محلات شهر بندرعباس طرح کاهش آسیب های اجتماعی از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس آغاز شد . به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس محمد مهدی جهانبش مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی گفت : باید توجه ویژه از سوی دستگاه ها و بخش (ادامه مطلب)