94/11/18

سومین روز تور انقلاب در بندرعباس برگزار شد

به مناسبت ایام فرخنده سی و هفتمین پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران تور انقلاب با هدف ضرورت اشاعه ارزش ها ودستاوردهای انقلاب به نسل امروز ویژه مدارس شهر بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس : این طرح بمنظور اشاعه ارزش ها و (ادامه مطلب)

94/11/17

ششمین شب جشن های انقلاب اسلامی در محله کوی ملت برگزار گردید

آیین جشن های دهه مبارک فجر پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی در محلات بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و مناطق سه گانه شهردای در روز ششم برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، در ششمین شب از دهه فجر انقلاب اسلامی این جشن ها در کوی ملت، زمین ورزشی (ادامه مطلب)

94/11/17

دومین روز تور انقلاب در بندرعباس برگزار شد

به مناسبت ایام فرخنده سی و هفتمین پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران تور انقلاب با هدف ضرورت اشاعه ارزش ها ودستاوردهای انقلاب به نسل امروز ویژه مدارس شهر بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس : این طرح بمنظور اشاعه ارزش ها و (ادامه مطلب)

94/11/16

پنجمین شب جشن های انقلاب اسلامی برگزار گردید

آیین جشن های دهه مبارک فجر پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی در محلات بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و مناطق سه گانه شهردای در روز پنجم برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، در پنجمین شب از دهه فجر انقلاب اسلامی این جشن ها در گلشهر شمالی، خیابان شلمچه، (ادامه مطلب)

94/11/16

سومین همایش ، ورزش های خانوادگی با استقبال پر شور شهروندان بندرعباس برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، روز جمعه همایش ورزش های خانوادگی از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با همکاری اداره ورزش و جوانان ، آموزش و پرورش و هیئت ورزش های همگانی برگزار شد. این همایش با حضور شمار زیادی از شهروندانی بندرعباس در گروه های سنی مختلف با (ادامه مطلب)

94/11/16

همایش پیاده روی خانوادگی ، گرامیداشت دهه فجر برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، به مناسبت ایام فرخنده و مبارک پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با حضور گسترده مردم بندرعباس همایش پیاده روی خانوادگی از ابتدای بازار ماهی فروشان تا پارک کپشکن سورو برگزار شد. این همایش با مسابقه طناب کشی میان دو تیم ماهیگیران و صیادان ادامه پیدا کرد (ادامه مطلب)

94/11/15

چهارمین شب جشن های انقلاب اسلامی برگزار گردید

آیین جشن های دهه مبارک فجر پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی در محلات بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و مناطق سه گانه شهردای در روز چهارم برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، در چهارمین شب از دهه فجر انقلاب اسلامی این جشن ها در سه راه برق بوستان (ادامه مطلب)

94/11/14

سومین شب جشن های انقلاب اسلامی در محله چاهستانیها برگزار گردید

آیین جشن های دهه مبارک فجر پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی در محلات بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و مناطق سه گانه شهردای در روز سوم برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، در سومین شب از دهه فجر انقلاب اسلامی این جشن ها در محله چاهستانیها ، با (ادامه مطلب)

94/11/14

نصب تصاویر شهدای انقلاب اسلامی درخیابان های بندرعباس

به مناسبت ایام فرخنده سی و هفتمین پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در یک اقدام فرهنگی از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس تصاویر شهدای انقلاب اسلامی شهر بندرعباس در خیابان های این شهر نصب گردید . به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس به منظور ارج نهادن به مقام و منزلت شهدا (ادامه مطلب)

94/11/14

تور انقلاب در بندرعباس برگزار شد

به مناسبت ایام فرخنده سی و هفتمین پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران تور انقلاب با هدف ضرورت اشاعه ارزش ها ودستاوردهای انقلاب به نسل امروز ویژه مدارس شهر بندرعباس از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس : این طرح بمنظور اشاعه ارزش ها و (ادامه مطلب)