برگزاری کلاس کاهش آسیب های اجتماعی در سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس

IMG_9224

در راستای کارگاه های طرح رویش زندگی در ارگان ها دولتی، کلاس های کاهش آسیب های اجتماعی برای کارکنان سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، این کارگاه یک روزه با هدف آموزش های لازم در جهت کاهش آسیب های اجتماعی در ارگان های دولتی برگزار می شود.

کارگاه کاهش آسیب های اجتماعی که در سازمان ها فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد، در تمام سازمان های تابعه شهرداری بندرعباس نیز برگزار می شود.