انتصاب های جدید در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس

IMG_9421 IMG_9442 IMG_9479نشست شوراری اداری سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد و در حاشیه آن مدیران جدید فرهنگی و ورزشی این سازمان معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در این نشست محمد مهدی جهانبخش ابراز کرد: سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری وظیفه سنگینی را در قبال جامعه عهده دار است و تمام تلاشگران این سازمان باید با تعامل اهداف سازمان را پیش برند.
وی ادامه داد: امروزه سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس در زمینه ورزش حرف اول در فعالیت های ورزشی شهر را می زند که این دستاوردها با تلاش فعالین حوزه ورزش این سازمان به دست آمده است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در ادامه با تشکر از تلاش های معاون سابق ورزشی این سازمان برای مدیران جدید فرهنگی و ورزشی آرزوی موفقیت کرد.
در پایان این نشست از روزبه زابلی پور معاون سابق ورزشی این سازمان تکریم به عمل آمد و محمد امین شاهی به عنوان معاون جدید ورزشی و سمیه صمصام پور به عنوان مدیر فرهنگی این سازمان منصوب شدند.