میزبانی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس از مسابقات نونهالان مناطق کشور

سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس میزبان مسابقات نونهالان مناطق کشور است.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس از ۲۰ تا ۲۴ اسفندماه میزبان مسابقات مناطق رده سنی جوانان باشگاه‌های کشور است.
در این دور از مسابقات تیم‌های شهرداری بندرعباس، گل گهر سیرجان، اتحاد شهرکرد، شاهین مهر رودان و نود اسپرت یزد حضور دارند.
برنامه این بازی‌ها که به‌صورت گروهی در مجموعه ورزشی دوراهی ایسینی بندرعباس برگزار می‌شود به شرح زیر است:
گل گهر سیرجان – اتحاد شهرکرد ۲۰/۱۲/۹۵ ساعت: ۱۳:۳۰
شهرداری بندرعباس – شاهین مهر رودان ۲۰/۱۲/۹۵ ساعت: ۱۵:۳۰
شاهین مهر رودان – اتحاد شهرکرد ۲۱/۱۲/۹۵ ساعت: ۱۳:۳۰
شهرداری بندرعباس – نود اسپرت یزد ۲۱/۱۲/۹۵ ساعت: ۱۵:۳۰
گل گهر سیرجان – شاهین مهر رودان ۲۲/۱۲/۹۵ ساعت: ۱۳:۳۰
نود اسپرت یزد – اتحاد شهرکرد ۲۲/۱۲/۹۵ ساعت: ۱۵:۳۰
گل گهر سیرجان – نود اسپرت یزد ۲۳/۱۲/۹۵ ساعت: ۱۳:۳۰
شهرداری بندرعباس – اتحاد شهرکرد ۲۳/۱۲/۹۵ ساعت: ۱۵:۳۰
شاهین مهر رودان – نود اسپرت یزد ۲۴/۱۲/۹۵ ساعت: ۱۳:۳۰
شهرداری بندرعباس – گل گهر سیرجان ۲۴/۱۲/۹۵ ساعت: ۱۵:۳۰