برگزاری جشنواره ی خیریه غذای سالم

جشنواره ی خیریه غذای سالم به مناسبت هفته سلامت به مدت دو روز با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس برگزار شد.

در پایان این جشنواره از داوران و نفرات برتر تقدیر به عمل آمد.

این جشنواره با محورهای غذاهای سنتی سالم ایرانی،غذاهای رژیمی،غذاهای گیاهی،صبحانه کامل و… برگزار گردید.

429713388_265346 429724992_266625 photo_2017-05-11_03-53-43 photo_2017-05-11_03-53-49 photo_2017-05-11_03-54-03 photo_2017-05-11_03-54-20 photo_2017-05-11_03-54-24 photo_2017-05-11_03-54-42