گزارش تصویری مراسم شب قدر در گلزار شهداء

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5)

1 (6)

عکس: مرتضی آخوندی