ایستگاه هجدهم برگزاری طرح قرآنی نسیم همدلی(۳)

در روز هجدهم از اجرای طرح نسیم همدلی(۳) توسط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، ویژه‌برنامه‌های قرآنی سی شب، سی مسجد، سی جز، تلاوت جز هجدهم قرآن کریم با حضور قاریان و شهروندان در مسجد امام محمد باقر (ع) واقع در کوی نیایش بندرعباس برگزار شد.

photo_2017-06-14_16-56-58 photo_2017-06-14_16-57-05 photo_2017-06-14_16-57-11 photo_2017-06-14_16-57-15 photo_2017-06-14_16-57-20 photo_2017-06-14_16-57-24 photo_2017-06-14_16-57-27