ایستگاه نوزدهم برگزاری طرح قرآنی نسیم همدلی(۳)

در روز نوزدهم از اجرای طرح نسیم همدلی(۳) توسط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، ویژه‌برنامه‌های قرآنی سی شب، سی مسجد، سی جز، تلاوت جز نوزدهم قرآن کریم با حضور قاریان و شهروندان در مسجد حضرت حمزه (ع) واقع در نخل پیرمرد بندرعباس برگزار شد.

photo_2017-06-18_23-43-22 photo_2017-06-18_23-43-31 photo_2017-06-18_23-43-35 photo_2017-06-18_23-43-38 photo_2017-06-18_23-43-42 photo_2017-06-18_23-43-45 photo_2017-06-18_23-43-50 photo_2017-06-18_23-43-54