به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس؛

تصاویر رویدادهای قبل و بعد از انقلاب ۵۷ بندرعباسکه توسط منصور نعیمی گرفته شده بود به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس جهت دیدن تمامی علاقه مندان در نگارخانه خیابانی شهر بندرعباس نصب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، معظمی گودرزی(مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس) در این خصوص گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی موج بیداری اسلامی که در منطقه بوجود آمده رسالت همه دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی را در معرفی بیشتر انقلاب اسلامی به دنیا سنگین تر کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به تغییر نسل از ابتدای انقلاب تا حال حاضر که در دهه سوم نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داریم برای بازآوری خاطرات گذشته و نشان دادن مجاهدت ها مردم همیشه در صحنه کشورمان، بهترین راه ارائه و انتقال آن اتفاقات به تصویر کشیده شدن آن رشادت ها باشد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در پایان گفت: به همین دلیل نصب تصاویر انقلاب ۵۷ در بندرعباس در نگارخانه خیابانی می تواند باعث تداعی خاطرات گذشته شود.

لازم به ذکر است، تصاویر رویدادهای قبل و بعد از انقلاب ۵۷ بندرعباس که توسط منصور نعیمی گرفته شده است در نگارخانه خیابانی واقع در بازار مرکزی شهر بندرعباس نصب و در معرض دید علاقه مندان گرفته شده است.