گزارش تصویری نشست ارائه عملکرد و برنامه های سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس در صحن شورای اسلامی شهر

IMG_4628 photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۵_۱۰-۱۶-۲۷ photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۵_۰۹-۳۱-۵۲ photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۵_۰۹-۳۱-۵۰ photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۵_۰۹-۳۰-۲۴ IMG_5135 IMG_5131 IMG_5058 IMG_5006 IMG_4985 IMG_4980 IMG_4955 IMG_4920 IMG_4904 IMG_4885 IMG_4872 IMG_4832 IMG_4761 IMG_4759 IMG_4753 IMG_4750 IMG_4731 IMG_4681 IMG_4679 IMG_4661 IMG_4656 IMG_4650photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۵_۱۳-۵۶-۴۸