پیام تبریک مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت فرا رسیدن هفته تربیت بدنی

مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس به مناسبت فرا رسیدن هفته تربیت بدنی، با انتشار پیامی این روز را بر جامعه ورزش شهرستان بندرعباس تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در متن پیام محمدمهدی جهانبخش آمده است:
ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان تأمین شادابی و سلامتی جسم و روح و شاخص اصلی اجتماعی و فرهنگی در زندگی امروز نقشی اساسی و بنیادی دارد.
ورزش را باید محور و زیربنای سالم سازی جامعه و پایدارترین ابزار برای مقابله با بروز انواع انحرافات و آسیب های اخلاقی و اجتماعی قلمداد کرد که بر همین اساس نه تنها یک روز، بلکه تمام روزها و ساعات زندگی را ورزش تحت الشعاع قرار می دهد.
اینجانب فرا رسیدن هفته تربیت بدنی را به عموم ورزشکاران، جامعه ورزش و همه کسانی که در جهت پیش برد ورزش در جامعه قدم بر می دارند، تبریک عرض نموده و توفیق و سربلندی جامعه ورزش شهرستان بندرعباس را به عنوان ظرفیت و سرمایه انسانی جوان، مستعد و بالنده را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

photo_2017-09-06_10-15-39