پیش شماره نشریه الکترونیکی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس منتشر شد

در راستای اطلاع رسانی از فعالیت های سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس پیش شماره نشریه الکترونیکی این سازمان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در راستای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از روند فعالیت های سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس پیش شماره نشریه الکترونیکی این سازمان از سوی روابط عمومی سازمان فرهنگی و ورزشی منتشر شد.

در این پیش شماره روند فعالیت های سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس در مدت اخیر به انتشار در آمده است.

نشریه الکترونیکی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس در فضای مجازی در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

در ادامه می توانید این نشریه را دریافت کنید.

دریافت نشریه الکترونیک سازمان- پیش شماره اول

نشریه