روابط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس با دانشگاه پیام نور گسترش می‌یابد

سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس در جهت اجرای طرح‌های پژوهشی با دانشگاه پیام نور استان هرمزگان روابط خود را گسترش می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: اجرای طرح‌های علمی و پژوهشی و همکاری با دانشگاه‌ها می‌تواند تأثیر به سزایی را در جهت ارتقای حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در شهر داشته باشد.

محمدمهدی جهانبخش افزود: در همین راستا سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس برای ایجاد تفاهم‌نامه‌ای در این خصوص با دانشگاه پیام نور در حال مذاکره است.

وی اظهار کرد: با امضا این تفاهم‌نامه امیدواریم بتوانیم گام‌های مؤثری را در پیش برد فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در شهر بندرعباس برداریم.

photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۶_۲۰-۳۰-۱۸