گزارش تصویری بازی تیم فوتبال جوانان شهرداری بندرعباس مقابل شهید وفایی شیراز

IMG_0411 IMG_0430 IMG_0433 IMG_0436 IMG_0439 IMG_0449 IMG_0468 IMG_0488 IMG_0493 IMG_0507 IMG_0541 IMG_0544 IMG_0589 IMG_0599 IMG_0614 IMG_0620 IMG_0628 IMG_0656 IMG_0676 IMG_0717 IMG_0382