کارگاه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برگزار شد

کارگاه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و سو مصرف مواد مخدر توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، کارگاه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و سو مصرف مواد مخدر ویژه والدین دانش آموزان برگزار شد.

در این کارگاه یک‌روزه کارشناسان آسیب‌های اجتماعی و مواد مخدر به آموزش‌های لازم برای خانواده دانش آموزان در جهت آگاهی از آسیب‌های اجتماعی پرداختند.

این کارگاه آموزشی که همراه با ارائه بروشور آموزشی برای والدین دانش آموزان بود، توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با همکاری آموزش و پروش ناحیه یک بندرعباس در سالن فردوسی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

IMG_1633 IMG_1642 IMG_1650 IMG_1672 IMG_1685 IMG_1698 IMG_1724 IMG_1779