فعالیت های مجموعه های فرهنگی شهرداری بندرعباس گسترش می یابد

مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان به همراه مسئولین سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس از مجموعه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در اختیار این سازمان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در جهت رفع مشکلات و گسترش فعالیت های مجموعه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در اختیار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرکل امور اجتماعی استانداری هرمزگان به همراه مسئولین سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس از این مجموعه ها بازدید کردند.

در طی این بازدیدها فرهنگسرای دوراهی ایسینی، ورزشگاه دوراهی ایسینی، کوهستان پارک پنجه علی، سرای فرهنگ شهید کاشانی و فرهنگسرای انقلاب مورد بازدید قرار گرفت.

در این بازدید منصور اخلاقی پور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان بر استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند و بهره وری مناسب از این مجموعه ها تأکید کرد.

photo_2017-12-25_12-59-31 photo_2017-12-25_12-59-32 photo_2017-12-25_12-59-33 (2) photo_2017-12-25_12-59-33 photo_2017-12-25_12-59-34 photo_2017-12-25_12-59-35 photo_2017-12-25_12-59-37 photo_2017-12-25_12-59-38 photo_2017-12-25_12-59-30

photo_2017-12-25_12-59-36

FavoriteLoadingAdd to favorites