همایش پیاده روی خانواده مدرسه فوتبال شهرداری بندرعباس برگزار شد

در ادامه فصل جدید فعالیت‌های مدرسه فوتبال شهرداری بندرعباس همایش پیاده روی خانواده ویژه اعضای این مدرسه فوتبال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، معاون ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: توجه به ورزش کودکان بسیار اهمیت دارد و باشگاه شهرداری بندرعباس در این راستا علاوه بر تیم‌های مختلف ورزشی در مدرسه فوتبال شهرداری بندرعباس به جنبه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی برای کودکان و خانواده های آن ها نیز می‌پردازد.

محمدامین شاهی تصریح کرد: امسال با اجرای اقدامات زیربنایی فعالیت‌های فوق‌برنامه‌ای را نیز برای کودکان و نوجوانان عضو این مدرسه فوتبال و خانواده های آن ها در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: در همین راستا مدرسه فوتبال شهرداری بندرعباس برای فوتبال آموزان این مدرسه فوتبال به همراه خانواده هایشان اقدام به برگزاری همایش پیاده روی خانواده کرد.

شاهی اضافه کرد: در این همایش علاوه بر پیاده روی اعضای مدرسه فوتبال شهرداری بندرعباس و خانواده هایشان در مسیر کوهستان پارک پنجه علی مسابقات مختلفی برای کودکان به همراه والدینشان برگزار شد.

IMG_5961 IMG_5967 IMG_5976 IMG_5981 IMG_5984 IMG_5989 IMG_5992 IMG_6026 IMG_6041 IMG_6080 IMG_6125 IMG_6131 IMG_6141 IMG_6147 IMG_6154