طرح بینایی‌سنجی کودکان در سرای فرهنگ شهید کاشانی انجام شد

طرح بینایی‌سنجی کودکان ۳ تا ۶ سال با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و اداره کل بهزیستی استان هرمزگان در سرای فرهنگ شهید کاشانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، بیان کرد: طرح بینایی‌سنجی در کشور با توجه به شرایط اجتماعی طبق دستورات کارگروه سلامت برای کودکان سنین ۳ تا ۶ سال انجام می‌شود.

محمدمهدی جهانبخش افزود: هدف از اجرای این طرح جلوگیری از عوارض کم بینایی و نابینایی ناشی از تنبلی چشم در بزرگ‌سالی و کاهش هزینه‌های درمان در سطح اولیه بیماری است و نیز اجرای این تست نقش بسیار مؤثری در جلوگیری از تنبلی چشم، کم بینایی، نابینایی و انحراف چشم کودکان دارد.

وی تصریح کرد: طرح بینایی‌سنجی کودکان ۳ تا ۶ سال با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و اداره کل بهزیستی هرمزگان در سرای فرهنگ شهید کاشانی بندرعباس صورت پذیرفت.

photo_۲۰۱۸-۰۱-۰۲_۱۳-۰۴-۳۶ photo_۲۰۱۸-۰۱-۰۲_۱۳-۰۴-۰۷