کلاس آموزش خانواده در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد

از سری کلاس‌های آموزشی برای کارکنان شهرداری بندرعباس، کلاس آموزش خانواده برای کارکنان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، از سری کلاس‌های آموزشی برای کارکنان شهرداری بندرعباس کلاس آموزش خانواده برای کارکنان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

در این کلاس نکاتی آموزشی در خصوص رفتار صحیح در محل کار و روابط در خانواده به کارکنان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس آموزش داده شد.

IMG_6740 IMG_6750