انتصابات جدید در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس

با توجه به ابلاغیات جدید سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس احکام جدید مسئولین این سازمان ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، با حکم محمدمهدی جهانبخش، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس احکام جدید مسئولین این سازمان به آن‌ها ابلاغ شد.

در این احکام که به صورت جداگانه ابلاغ شد، محمدامین شاهی به سمت معاونت امور ورزش، مصطفی دبیری نژاد به سمت مشاور رئیس سازمان و دبیر کمیته فرهنگی، امیر فخاری سرپرست امور اداری، مریم درویشی به سمت رئیس اداره امور اجتماعی، سمیه صمصام پور به سمت رئیس اداره فرهنگی و ماریا یزدان پناه به سمت کارشناس برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس منصوب شدند.

FavoriteLoadingAdd to favorites