تجلیل مدیر عامل سازمان از کارمندان زن به مناسبت روز زن

به مناسبت روز بزرگداشت مقام شامخ مادر، مدیر عامل سازمان ضمن تشکر و قدر دانی از عملکرد بسیار خوب بانوان کارمند سازمان این روز مبارک را به تمامی بانوان تبریک گفته و هدیه ای را به رسم یادبود به بانوان سازمان اهدا نمود.