برگزاری المپیاد ورزش های آبی و ساحلی بسیار خوب و مثبت است

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: برگزاری المپیاد ورزش های آبی و ساحلی با توجه به اینکه به ورزش بندرعباس و در ادامه استان هرمزگان کمک می کند بسیار خوب و مثب است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، اسلام باوقار بیان کرد: با توجه به اینکه بندرعباس شهری ساحلی است، قطعاً اگر بتوانیم از این ساحل برای ورزش های آبی و ساحلی استفاده بهینه کنیم، می توانیم در کشور حرفی برای گفتن در این زمینه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تلاش همه مسئولین در بخش ورزش های آبی و ساحلی نیاز است، ادامه داد: شهرداری تنها یک دستگاه است و نیاز است تمام دستگاه های اجرایی برای استفاده از ظرفیت های ساحلی برای پرورش استعدادهای ورزشی اقدام کنند.

باوقار تصریح کرد: شهرهای دیگر گوی سبقت از هرمزگان را در ورزش های آبی و ساحلی ربوده اند که باید در این زمینه در هرمزگان حمایت ها بیشتر شود تا به نتیجه مطلوبمان دست یابییم.

وی ادامه داد: با توجه به برگزاری این المپیاد در رشته های مختلف، قطعاً استعدادهای مختلفی کشف شدند که نیاز است از آن ها حمایت صورت گیرد تا به نتایج مطلوبمان در عرصه ورزش های آبی و ساحلی دست یابییم.

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در پایان گفت: برگزاری المپیاد ورزش های آبی و ساحلی با توجه به اینکه به ورزش بندرعباس و در ادامه استان هرمزگان کمک می کند بسیار خوب و مثب است.

FavoriteLoadingAdd to favorites