برای جوانان ساحل نشین، ورزش های آبی و ساحلی ارزش گذاری مناسبی است

رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: از اینکه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اقدام به برگزاری این المپیاد کرده است و موجب کشف استعدادهای بومی ورزشی شده است تشکر ویژه می کنم.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، فرزانه آرامش بیان کرد: با توجه اینکه بندرعباس شهری ساحلی است برگزاری این المپیاد حرکت بسیار خوبی است و از این المپیاد باید بهره وری مناسبی صورت دهیم.

وی تصریح کرد: محدودیت هایی در برگزاری اینگونه المپیادها وجود دارد و باید این محدودیت ها را از بین ببریم و با توجه به استقبال جوانان از این المپیاد با گسترش این اتفاق از موقعیت ساحلی بندرعباس بهره وری کنیم.

آرامش در پایان گفت: برای جوانان ساحل نشین، ورزش های آبی و ساحلی ارزشگذاری مناسبی است و از اینکه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس اقدام به برگزاری این المپیاد کرده است و موجب کشف استعدادهای بومی ورزشی شده است تشکر ویژه می کنم و امیدوارم هرچه بیشتر بتوانیم در این زمینه حمایت ها را صورت دهیم.

FavoriteLoadingAdd to favorites