شهرداری بازوی ورزش بندرعباس است

رئیس اداره ورزش وجوانان بندرعباس گفت: سومین دوره المپیادهای ورزش های آبی و ساحلی با پیشرفت های خوبی در افتتاحیه و سطح کمی و کیفی بیشتری برخوردار بود که از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در خصوص این اقدام کمال تشکر را دارم.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، امین رئیسی اظهار کرد: با توجه به وسعت وسیع ساحلی که بندرعباس دارا است، امیدواریم سال به سال مسابقات آبی و ساحلی با شکوه تر، با کیفیت تر و با تعدد رشته های بیشتری برگزار شود.

وی تصریح کرد: شاید در رشته های گروهی استان هرمزگان نتواند در مسابقات جهانی شرکت کند ولی در رشته های انفرادی این پتانسیل در آقایان و بانوان بندرعباسی وجود دارد که نوید بخش مقام های آسیایی و جهانی برای ورزشکاران این شهر است.

رئیس اداره ورزش وجوانان بندرعباس اضافه کرد: هر مسابقه ای که دوره های قبلی را نیز تجربه کرده باشد قطعاً پیشرفت خواهد کرد و امسال نیز که سومین دوره این المپیاد در بندرعباس برگزار شد با پیشرفت های خوبی در افتتاحیه و سطح کمی و کیفی بیشتری برخوردار بود که از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در خصوص این اقدام کمال تشکر را دارم.

وی افزود: شهرداری بازوی ورزش بندرعباس است و باید رشته های ورزشی بیشتری را تحت پوشش قرار دهد تا با استفاده از این پتانسیل و ظرفیت ها بهره وری مناسبی صورت گیرد.

رئیسی در پایان گفت: تنها نباید دست یاری در زمینه ورزش به سمت شهرداری باشد، بلکه از نهادها، سازمان ها و صنایعی که می توانند در این زمینه حمایت کنند پیشاپپش تشکر می کنیم که در زمینه حمایت از ورزش استان همپای اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان شوند.

FavoriteLoadingAdd to favorites