دیدار مدیر عامل سازمان از نشریه دریای اندیشه

به مناسبت روز ارتباطات  و روابط عمومی مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس از نشریه دریای اندیشه بازید و نشستی با مدیر مسئول، سردبیر و خبرنگاران این نشریه داشتند.

علیرضا پاکدامن ضمن تقدیر و تشکر از نگاه فرهنگی این نشریه روز روابط عمومی و ارتباطات را تمامی همکاران این نشریه تبریک گفت.

شایان ذکر است که در این دیدار مدیر مسئول نشریه دریای اندیشه از سختی ها و همچنین شیرینی های روزنامه داری سخن گفت.