معاون رئیس جمهور از رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس تقدیر کرد

از محمدمهدی جهانبخش (رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس) به عنوان نخبه عرصه مدیریتی جوان به دست محمدباقر نوبخت (معاون رئیس جمهور) تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در مراسم پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن در بندرعباس از محمدمهدی جهانبخش (رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس) به عنوان نخبه عرصه مدیریتی جوان به دست محمدباقر نوبخت (معاون رئیس جمهور) تقدیر شد.

این لوح از سوی علی اکبر میرزایی (رئیس ستاد دهه فجر استان هرمزگان) به دست محمدباقر نوبخت (معاون برنامه و بودجه ریاست جمهوری) تقدیم وی گردید.

FavoriteLoadingAdd to favorites
RSS
Instagram