نشست هم اندیشی سمن ها با مدیران شهرداری بندرعباس برگزار شد

نخستین نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد هرمزگان با مدیران شهرداری بندرعباس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس در این نشست بیان کرد: تاکنون از ظرفیت های مردمی و سمن ها غافل بوده ایم و نیاز است برای توسعه همه جانبه استفاده از ظرفیت مردمی بیشتر مورد بهره وری واقع شود.
اسماعیل موحدی نژاد افزود: از رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برای برگزاری چنین جلسات و استفاده از سازمان های مردم نهاد تشکر و قدردانی دارم.
وی با بیان اینکه ما محکوم به استفاده از ظرفیت دیگر دستگاه ها هستیم، تصریح کرد: شهروندان خود بهترین نقشه راه برای برنامه ریزی برای خود هستند و اگر بر اساس این موضوعات پیش برویم در جهت خدمت به مردم خواهیم بود.
موحدی نژاد در پایان گفت: در حوزه معاونت خدمات شهری برای خدمت بهتر نظرات شهروندان را پذیرا هستیم.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس نیز در این نشست خاطرنشان کرد: یکی از ضرورت ها استفاده از تجارب و ظرفیت های بلقوه سمن ها است و اگر بتوانیم تسهیل کننده امور سمن ها باشیم می توانیم بسیار موفق تر عمل کنیم.
محمدمهدی جهانبخش با بیان اینکه ظرفیت های و توانمندی های بسیار خوبی در سمن ها وجود دارد، اضافه کرد: سازمان های مردم نهاد جهادگرانی هستند که در زمینه های مختلف فعالیت های موثری را داشته اند.
وی افزود: دغدغه و پیشنهادات خوبی به صورت تخصصی در میان سمن ها وجود دارد که با ارائه این طرح ها به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس می توان به نتایج خوبی دست پیدا کرد.
جهانبخش اضافه کرد: با توجه به اینکه ظرفیت های فیزیکی فرهنگی در بندرعباس بسیار محدود است از مجموعه های فرهنگی باید مصمم همراه با هم برای پیشرفت شهر بهره گیری کنند و در سمن ها نیز چنین همکاری هایی نیاز است.
رئیس گروه سازمان‌های مردم‌نهاد اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان نیز اضافه کرد: با حضور سازمان های مردم نهاد و با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس به دنبال طرح هایی هستیم که به مرحله اجرایی برسند.
محسن بختیار تصریح کرد: در گذشته های دور اعتقاد بر این بود که توسعه و پیشرفت برای کسانی است که سرمایه فیزیکی بیشتر دارند و بعد از آن سرمایه مالی عامل موفقیت شناخته شد و در مرحله بعد سرمایه انسانی باعث پیشرفت شناخته می شد، اما امروزه مبنای توسعه سرمایه اجتماعی بالا است و هرکس بتواند مشارکت شهروندان را داشته باشد موفق تر است.
وی در پایان تاکید کرد: طرح هایی را باید پیشنهاد دهیم که سازنده و قابلیت اجرایی شدن داشته باشند و اگر نقدی هم وجود دارد در این زمینه جهت رفع آن مطرح کنیم.
در ادامه این نشست مسئولین بخش های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس نیز به بیان برنامه ها و ظرفیت های موجود در زمینه های تخصصی خود در این سازمان پرداختند و در پایان نیز اعضای سمن های مختلف به بیان طرح ها، دیدگاه ها، دغدغه ها و نظرات خود در زمینه های مختلف پرداختند.