برگزاری نمایشگاه “هوای بهار” در نگارخانه خیابانی شهر

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با برگزاری نمایشگاه عکس هوای بهار به پیشواز فصل بهار رفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با برگزاری نمایشگاه عکس هوای بهار در نگارخانه خیابانی شهر به پیشواز فصل بهار رفت.

در این نمایشگاه، ۱۸ قطعه عکس از آثار علی اصغر شعبانی، امیرحسین خورگویی، سیدمهدی موسوی، ابراهیم جلالی، احسان رنجبری، هادی نارنجی نسب و مرتضی آخوندی با موضوع بهار به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه که در نگارخانه خیابانی شهر جنب بازار مرکزی بندرعباس به اکران در آمده است با موضوع بهار در هرمزگان و برخی نقاط گردشگری استان هرمزگان است.