حمایت از کالای ایرانی در دستور کار شهرداری بندرعباس قرار گرفت

در جهت تحقق شعار سال ۱۳۹۷، حمایت از کالای ایرانی در دستور کار شهرداری بندرعباس قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، با توجه به نام‌گذاری سال ۱۳۹۷ توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به نام “حمایت از کالای ایرانی”، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در همین راستا حمایت از کالای ایرانی را مدنظر قرار داده است.

به‌منظور تحقق شعار امسال در اولین اقدام، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با اکران تبلیغات محیطی در سطح شهر بندرعباس حمایت از کالای ایرانی را در دستور کار قرار داده است.