واحد گردشگری سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس فعال می‌شود

با توجه به فعال شدن واحد گردشگری در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس فعالیت‌های گردشگری در این سازمان اجرایی می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس تصریح کرد: گردشگری نقش مهمی را در احیاء و متنوع سازی اقتصادی جوامع ایفا می‌کند و ایجاد اشتغال و دستیابی به درآمدی پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگی از آثار اجتماعی و اقتصادی این صنعت است.

محمدمهدی جهانبخش افزود: شهر بندرعباس در بخش گردشگری می‌تواند بسیار پویا باشد و توجه به مراکز گردشگری و خدمت‌رسانی از طریق مراکز گردشگری می‌تواند به جذب بیشتر گردشگر در این شهر کمک شایانی کند.

وی گفت: در همین راستا و با توجه به این رسالت در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در سال ۹۷ برنامه‌ریزی‌های مختلفی در زمینه گردشگری صورت گرفته است که در طول سال شاهد اجرایی شدن آن‌ها خواهیم بود.