روابط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و بهزیستی هرمزگان گسترش می‌یابد

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در جهت اجرای طرح‌های اجتماعی روابط خود را با اداره کل بهزیستی هرمزگان گسترش می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در دیدار با مسئولین اداره کل بهزیستی هرمزگان بیان کرد: اجرای طرح‌های مشترک با نهادهایی که اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند، می‌تواند تأثیر به سزایی را در جهت ارتقای حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در شهر بندرعباس داشته باشد.

محمدمهدی جهانبخش افزود: افراد آسیب‌پذیر جامعه در طرح‌های اجتماعی مورد هدف هستند و برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی در شهر به این افراد باید نگاه ویژه‌ای داشت.

وی ادامه داد: مشکلات اجتماعی‌ای‌ که در شهر وجود دارند را باید شناسایی کنیم و با هم‌افزایی این مشکلات را برطرف کنیم و اداره کل بهزیستی می‌تواند در این اقدام کمک‌های شایانی را با شهرداری داشته باشد.

جهانبخش اضافه کرد: فعالیت‌های مشترک سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و اداره کل بهزیستی هرمزگان در سال‌های اخیر متعدد بوده‌اند و در پی آن هستیم با گسترش این همکاری، کاهش آسیب‌های اجتماعی را در شهر بندرعباس بیشتر از گذشته شاهد باشیم.