بازیکن تیم نونهالان شهرداری بندرعباس به اردوی تیم ملی دعوت شد

بازیکن تیم شهرداری بندرعباس به اردوی استعدادیابی تیم ملی نونهالان کشور دعوت شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رضا امامدادی بازیکن تیم نونهالان شهرداری بندرعباس به اردوی استعدادیابی تیم ملی رده سنی زیر ۱۴ سال دعوت شد.

در میان ۶ بازیکن هرمزگانی دعوت شده به اردوی استعدادیابی تیم ملی نونهالان کشور رضا امامدادی از تیم شهرداری بندرعباس است.

این اردوی استعدادیابی به میزبانی استان کرمان در حال برگزاری است.