امضای قرارداد بازیکنان تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس

بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس برای حضور مجدد در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور قرارداد خود را امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس برای حضور مجدد در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با حضور در دفتر مدیرعامل باشگاه قرارداد خود را امضا کردند.

این تیم که در فصل گذشته نیز در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور حضور داشته است در فصل جدید متشکل از بازیکنان ۱۰۰ درصد بومی است.

این تیم در حال حاضر تمرینات آماده سازی خود را در حال پیگیری است و در اولین دیدار به مصاف شهرداری سمنان می رود.