گردشگری ساحلی در بندرعباس توسعه می یابد

معاون خدمات شهری، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با همراهی دیگر مدیران شهرداری بندرعباس،  ساحل شهر بندرعباس را در جهت توسعه طرح های گردشگری مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در خصوص این بازدید، اظهار کرد: صنعت گردشگری از متنوع‌ترین صنعت‌ها در دنیا است که می‌تواند موتور رشد و توسعه باشد و درآمد و اشتغال‌زایی را به دنبال دارد.

محمدمهدی جهانبخش افزود: شهر بندرعباس در بخش گردشگری می‌تواند بسیار پویا باشد و قرارگیری در کنار دریا ظرفیتی را فراهم کرده است که می‌تواند به جذب بیشتر گردشگر در این شهر کمک شایانی کند.

وی تصریح کرد: طی بازدید از نوار ساحلی بندرعباس از محله نخل ناخدا تا سورو بندرعباس، ظرفیت های گردشگری ساحلی در این شهر مورد بررسی قرار گرفت.

جهانبخش در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم با توسعه طرح های گردشگری و استفاده از ظرفیت های ساحل، گام های شایانی را در راستای جذب گردشگر برای شهر بندرعباس برداریم.