برپایی ایستگاه مطالعه در فرهنگسرای دوراهی ایسینی

در جهت ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، ایستگاه مطالعه کودک و نوجوان در فرهنگسرای دوراهی ایسینی بندرعباس راه‌اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در جهت ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، ایستگاه مطالعه کودک و نوجوان در فرهنگسرای دوراهی ایسینی بندرعباس راه‌اندازی شد.

این ایستگاه مطالعه که حاوی کتاب‌های کودک و نوجوان است مورد استقبال کودکان و نوجوانان بازدیدکننده قرارگرفته است.